Posjetite nas u STEM centru za djecu i mlade

Projekt je završen no potražite nas na web stranici Centra ako nas želite posjetiti i dogovoriti provedbu radionica za učenike u STEM centru na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu.