O projektu

Potaknuti popularizaciju STEM-a među djecom i mladima kroz aktivnosti jačanja kapaciteta HDIG i najmanje 4 drugih organizacija civilnoga društva, te kroz uspostavu i provedbu aktivnosti STEM Centra u prostoru Geotehničkog fakulteta.

Svrha ovog projekta je jačanje kapaciteta Hrvatskog društva inženjera geotehnike (HDIG) i drugih udruga za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a kroz provedbu ciljanih STEM programa, unaprjeđenje suradnje s Geotehničkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu kroz uređenje STEM centra u prostorijama fakulteta i povećanje broja popularnih STEM aktivnosti.

Ovim će se projektom povećati prirodoslovne i inženjerske vještine krajnjih korisnika, odnosno djece, mladih i ostalih građana koji će biti uključeni u aktivnosti i programe namijenjene povećanju popularnosti STEM-a.

Ciljana skupina projekta je Hrvatsko društvo inženjera geotehnike kojem će se unaprijediti kapaciteti za aktivno uključivanje djece i mladih te opće populacije u popularizaciju STEM-a. Osim HDIG, u projektne aktivnosti bit će uključeno još najmanje 4 drugih organizacija civilnog društva, u ulozi krajnjih korisnika projekta.

1. Petra Kereži Šćuric Voditeljica projekta
2. Anita Petermanec Voditeljica projektnih aktivnosti
3. Jelena Loborec Voditeljica STEM centra
4. Nenad Petrović Predsjednik HDIG
5. Hrvoje Meaški Dekan Geotehničkog fakulteta

Projekt će direktno utjecati na širu društvenu zajednicu jer će općoj populaciji biti dostupni novi interaktivni sadržaji koji će poticati znanstveni, inženjerski i prirodoslovni način razmišljanja te potaknuti visokotehnološki održivi razvoj cijele zajednice.

Mjere kojima će se postići održivost projekta:

1. Otvorenošću STEM Centra za djecu i mlade i nakon završetka projekta te provedbom za njih besplatnih posjeta i radionica

2. Apliciranjem na buduće natječaje europskih i drugih fondova za financiranje djelovanja STEM Centra

3. Osiguravanjem korištenja rezultata projekta kao replikativnih modela, kroz javnu dostupnost svih rezultata projekta na web stranicama projekta i STEM Centra

4. Osiguravanjem slobodnog pristupa prema izrađenim programskim sadržajima svima zainteresiranima, putem aktivnosti STEM Centra i virtualnog okruženja

5. Osiguravanjem transfera znanja prema zainteresiranim dionicima.