Održana Završna konferencija projekta

Danas je u organizaciji Hrvatskog društva inženjera geotehnike, u prostorijama STEM centra na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu, održana Završna konferencija ESF projekta „STEM centar za djecu i mlade“. Projekt je proveden u partnerstvu Hrvatskog društva inženjera geotehnike i Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a kao suradne organizacije civilnoga društva, sa svojim su volonterima u projektu sudjelovali i Hrvatsko društvo za inženjerstvo okoliša, Udruga diplomanata Geotehničkog fakulteta AMAC-GFV, Odred izviđača „Varaždin“ i Društvo građevinskih inženjera i tehničara Varaždin. Ovim su projektom grad Varaždin i Varaždinska županija obogaćeni novim centrom za popularizaciju STEM područja među djecom i mladima.

STEM Centar nudi učenicima osnovnih i srednjih škola velik broj interaktivnih STEM radionica iz područja inženjerstva okoliša. Tijekom projekta, u radionice Centra se uključila 31 pilot skupina s više od 550 djece i mladih ih 12 osnovnih i srednjih škola Varaždinske županije, koji su se prema vlastitim afinitetima mogli uključiti u programe Moja Zemlja, Stijene oko nas, Voda na Zemlji, Okoliš, onečišćenje i energija te Digitalne tehnologije u geoznanostima. Posebnost Centra je jedinstvena Geološka zbirka koja sadrži više od 160 katalogiziranih uzoraka stijena i minerala. U sklopu projekta provedene su i terenske STEM radionice u koje se uključilo još gotovo 400 učenika iz 9 osnovnih škola u Varaždinskoj županiji.

Voditelji i volonteri centra su se tijekom projekta kontinuirano usavršavali kroz edukacije i studijska putovanja, kako bi upoznali najbolje prakse u vođenju STEM centara i provedbi STEM aktivnosti. Posjećene su brojne organizacije, ustanove i institucije koji su hrvatski lideri u STEM području: Park znanosti u Oroslavju, Društvo Bioteka u Zagrebu, Udruga Dokkica u Osijeku, Centar Med dvemi vodami u Križovcu, Fizikalno društvo u Splitu, Znanstveno-edukacijski centar i Astronomsko društvo u Višnjanu, Nacionalni parkovi Paklenica i Sjeverni Velebit, Ustanova za zaštitu prirode Kamenjak, Jama Baredine, špilja Vrelo u Fužinama, Podzemni tuneli – Zerostrasse u Puli i Sajam Mineralexpo u Splitu. Osim u domaćem okruženju, jačanje kapaciteta za provedbu aktivnosti popularizacije STEM-a provedilo se i u inozemstvu te su posjećeni Deutsches Technikmuseum i Science center Spectrum u Berlinu, Cité des Sciences et de l’industrie i Galerie de géologie et de minéralogie u Parizu, STEM education Center u Ateni, Cyprus Museum of Natural History, STEM education Cyprus i STEM Freak u Nikoziji i međunarodna konferencija o korištenju digitalnih tehnolologija u obrazovanju – CSEDU 2023 u Pragu.

Centar nastavlja s radom i nakon završetka projekta, a zainteresirane školske grupe mogu više informacija o mogućnostima posjete i organiziranju radionica pronaći na web stranici centra, na kojoj mogu i online najaviti svoj dolazak. Na istoj se stranici može pristupiti web aplikaciji za virtualnu šetnju geološkom zbirkom i preuzeti digitalni katalog zbirke te se povezati sa sustavom za e-učenje s programskim sadržajima svih radionica STEM centra.

Projekt „STEM Centar za djecu i mlade“ provodio se tijekom posljednje dvije godine i završava sutra, 29. lipnja. Ukupna vrijednost projekta je 304.034,89 eura (2.290.750,91 kuna), pri čemu je 15% financirano iz Državnog proračuna, dok je 85% sredstava osigurano putem Europskog socijalnog fonda.