Održan 2. sastanak radne skupine za izradu programa STEM centra

Danas je u prostoru HDIG održan 2. sastanak Radne skupine za izradu programa STEM centra.

Sastanku su prisustvovali svi članovi Radne skupine koji su raspravljali o provedenim i predstojećim aktivnostima.

Raspravljalo se o programima radionica koji će se izvoditi u STEM centru na GFV.

Nakon završetaka programa radinoca potrebno je napraviti nabavu potrošnog materijala za provedbu radionica.

Struktura e-učenja i web aplikacija se također razrađuju zajedno sa materijalima za e-učenje i didaktičkim materijalima za radionice.