2. trening za jačanje mekih vještina: Upravljanje stresom i konfliktnim situacijama

Danas je u multimedijskoj dvorani HDIG održana radionica Upravljanja stresom i konfliktnim situacijama kao drugi od treninga razvoja „mekih“ vještina. Radionici su prisustvovali zaposlenici HDIG i GFV, zajedno sa članovima – volonterima iz OCD-ova. Sudjelovalo je ukupno 13 polaznika. Radionicu su pripremili i izvodili predavači Amigdale – centra za psihološku pomoć iz Zagreba. Radionica Upravljanja stresom i konfliktnim situacijama podijeljena je u 3 dijela: Strategije nošenja sa stresom, Preduvjeti uspješne komunikacije i Upravljanje konfliktnim situacijama. U sklopu prvog dijela obrađen je stres, koji su znakovi i kako reagiramo na stres, emocionalna inteligencija i kompetencija te tehnike relaksacije. U drugom dijelu obrađeni su bitni čimbenici uspješne komunikacije te stereotipi i predrasude kao prepreke u komunikaciji. U zadnjem dijelu radionice obrađenu su pojmovi sukoba, strategije nošenja s konfliktom, savjeti u nošenju sa sukobima, kako posredovati sukobom, koji su načini davanja povratnih informacija i kritika te primanje pohvala.