1. trening za jačanje mekih vještina: Komunikacijske vještine

Danas je u prostorijama HDIG, Kratka 4, održana radionica Komunikacijskih vještina kao prvi od treninga razvoja „mekih“ vještina. Radionici su prisustvovali zaposlenici HDIG i GFV, zajedno sa članovima – volonterima iz OCD-ova. Sudjelovalo je ukupno 13 polaznika. Radionicu su pripremili i izvodili predavači Amigdale – centra za psihološku pomoć iz Zagreba. Trening komunikacijskih vještina podijeljen je u 3 dijela: Verbalna i neverbalna komunikacija, Asertivnosti te Tehnike aktivnog slušanja i empatija. U sklopu prvog dijela podsjetili smo se koliko je bitna verbalna i neverbalna komunikacija, koji su preduvjeti uspješne komunikacije i koje su tehnike aktivnog slušanja. U drugom dijelu treninga obrađivana je tema asertivnosti – definicija, tehnike i kako je povećati. U trećem dijelu akcenat je bio na aktivnom slušanju, koliko je ono važno, koje su tehnike aktivnog slušanja te što znači biti empatičan. U sklopu radionice izneseno je puno praktičnih savjeta i primjera te je odrađen pregršt vježbi.