Održan 3. sastanak Projektnog tima

Treći sastanak projektnog tima održan je online 20. prosinca 2021. godine.

Na sastanku su prisustvovali: Petra Kereži Šćuric, Anita Petermanec, Jelena Loborec, Nenad Petrović i Hrvoje Meaški. Članovi projektnog tima raspravljali su o provedenim i predstojećim projektnim aktivnostima.

Zaključeno je da radne skupine redovito održavaju sastanke i rade na projektu. Definirana su 4 programska modula STEM radionica za učenike osnovnih škola i izrađena je prva radna verzija programa, a dovršen je i građevinski projekt za adaptaciju i uređenje STEM centra na GFV te se priprema dokumentacija za provedbu postupka javne nabave izvođača radova. Dizajn logotipa i promo materijala je pred završetkom, a izrađeni su Facebook i Instagram profili projekta.

Početna konferencija projekta održat će se 23. prosinca 2021. godine putem Zoom platforme.

Budući da zbog traženih promjena u planu nabave od strane PT2 nije bilo moguće sklopiti ugovor s putničkom agencijom za organizaciju studijskih putovanja, putovanja planirana u 2021. godini odgođena su za sljedeću godinu, a Projektni tim je revidirao plan provedbe studijskih putovanja u RH u skladu s aktualnom epidemiološkom situacijom i sigurnosnim mjerama. Zbog pogoršanja aktualne epidemiološke situacije i uvođenja dodatnih sigurnosnih mjera u zemljama Europske unije, Projektni tim je donio odluku da se sva putovanja u inozemstvo odgađaju do proljeća te će se o mogućnostima provedbe ovih aktivnosti razgovarati na sljedećem sastanku Projektnog tima.