Održan sedmi sastanak Radne skupine za izradu programa STEM radionica

Danas je u prostorijama Geotehničkog fakulteta održan 7. sastanak  Radne skupine za izradu programa STEM radionica na kojem su sudjelovali svi njegovi članovi. Na sastanku su analizirane do sada provedene projektne aktivnosti te su dogovoreni koraci budućih aktivnosti.

U vremenu od prošlog sastanka radne skupine  dovršena je dokumentacija za verifikaciju programa STEM radionica koju je potrebno poslati Ministarstvu znanosti i obrazovanja na odobrenje. Također je pred završetkom i dokumentacija za nadmetanje koja će se poslati na ex-ante provjeru u Nacionalnu zakladu za razvoj civilnoga društva. Izrada radnih listića za provedbu STEM radionica je u tijeku, a završen je i prijedlog pisma i nacrt prateće brošure koji će se u vidu prijedloga za suradnju poslati osnovnim školama u Varaždinskoj županiji.