Održan prvi sastanak Radne skupine za izradu programa STEM radionica za osnovne škole

Odmah po završetku sastanka Projektnog tima, danas je na Geotehničkom fakultetu održan i 1. sastanak Radne skupine za izradu programa STEM radionica koje će HDIG izvoditi u osnovnim školama Varaždinske županije. Program se planira izraditi do konca ove godine, a potom ga je potrebno verificirati pri Ministarstvu zananosti i obrazovanje. Očekuje se da će sve potrebne procedure biti završene i da će se radionice početi izvoditi tijekom proljeća sljedeće godine.

Voditeljica ove radne skupine je Petra Kereži Šćuric, a osim nje u Radnoj skupini su za sada još i Jelena Loborec, Simona Štriga i Nenad Petrović. Prema potrebi, sastav RS će se proširivati tijekom projekta s novim članovima koji će se u provedbu radionica uključiti kao volonteri.