Održan 7. sastanak Projektnog tima

Na Geotehničkom fakultetu danas je održan sedmi sastanak Projektnog tima. Na sastanku se razgovaralo o provedenim i predstojećim aktivnostima u projektu.

Članovi projektnog tima razgovarali su o uspješno provedenim treninzima za razvoj mekih vještina koji su bili održani u tri termina u suradnji s Amigdala centrom iz Zagreba. Radionica Komunikacijskih vještina provedena je 19.09.2022. godine, radionica Upravljanje stresom i konfliktnim situacijama provedena je 22.9.2022., dok je 29.09.2022. održana radionica Upravljana vremenom. Na ponovljeni Poziv za adaptaciju prostora (Grupa 1) pristigla je jedna valjana ponuda te je s tvrtkom VLAŠIĆ DN USLUGE d.o.o. sklopljen ugovor za uređenje prostora STEM centra. Radovi su u tijeku. Dogovorena je daljnja dinamika provedbe aktivnosti na izradi završne verzije kataloga geološke zbirke. Katalog će biti izrađen u digitalnoj i tiskanoj verziji. Potrebno je ubrzati aktivnosti izrade web aplikacije i materijala za e-učenje te je potrebno dogovoriti aktivnosti provedbe promo kampanje STEM centra.