Održan 5. sastanak Projektnog tima

Peti sasatank Projektnog tima održan je online 21. ožujka 2022. godine.

Sastanku su prisustvovali svi članovi Projektnog tima te su raspravljali o provedenim i predstojećim aktivnostima.

Od Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva dobiven je odgovor na naše upite u vezi revidiranog Plan nabave. Plan je prihvaćen 17. veljače 2022. godine, a sve dokumentacije o nabavi potrebno je dostaviti na ex-ante provjeru. Nakon provedenog e-savjetovanja, 4. ožujka 2022. godine u NZRCD je na ex-ante provjeru poslan DON za nabavu 2: „Nabava radova na adaptaciji i opremanju prostora STEM centra“. Do danas još nismo primili odgovor.

21. veljače 2022. održani su sastanci RS za izradu programa radionica i izradu programa STEM centra na kojima su analizirana dosadašnja postignuća u realizaciji projektnih aktivnosti.

Na Geotehničkom fakultetu održano je predstavljanje projekta zainteresiranim studentima te su započete aktivnosti sistematiziranja i katalogiziranja geološke zbirke.

Izrađen je promotivni materijal projekta.

U narednom periodu potrebno na ex-ante provjeru u NZRCD poslati i dokumentaciju za nabavu 1: „Organizacija prijevoza i smještaja na putovanjima u Hrvatskoj i inozemstvu“ (istraživanje tržišta i prijedlog okvirnog sporazuma s putničkom agencijom). S provedbom studijskih putovanja započet će se čim bude potpisan sporazum s putničkom agencijom, odnosno nakon završetka ex-ante provjere u NZRCD.

Sve nabave predviđene Planom nabave provest će se odmah po završetku ex-ante provjere.

U narednom razdoblju potrebno je dogovoriti provedbu radionice za razvoj soft vještina.