Održan 4. sastanak Radne skupine za uređenje i opremanje STEM centra

Danas je održan 4. sastanak Radne skupine za uređenje i opremanje STEM centra. Sastanak je održan na Geotehničkom fakultetu, a sudjelovali su svi članovi radne skupine.

Na sastanku je ukratko rezimirano trenutno stanje s uređenjem STEM centra. Tijekom travnja je u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen Poziv na nadmetanje za adaptaciju i uređenje prostora. Otvaranje ponuda provedeno je 13. svibnja 2022. godine. Kao najpovoljniji ponuditelj za Grupu 2 (Namještaj) odabrana je Srednja strukovna škola Varaždin, a Poziv za Grupu 1 (Adaptacija prostora) poništen je odlukom dekana jer nije pristigla niti jedna valjana ponuda.

Na temelju provedenog postupka, sa Srednjom strukovnom školom Varaždin sklopit će se Ugovor o nabavi, a ponovljeni Poziv za adaptaciju prostora potrebno je što prije objaviti.