Održan 2. sastanak Radne skupine za uređenje geološke zbirke

Danas je na Geotehničkom fakultetu održan drugi sastanak Radne skupine za uređenje geološke zbirke.

Članovi Radne skupine su na sastanku ukratko rezimirali napredak u pripremi stalnog postava geološke zbirk. Do sada je napravljeno:

  • Odabir uzoraka – na jednom mjestu su sakupljeni svi uzorci koji su bili dislocirani na raznim lokacijama po fakultetu. Napravljeni je odabir uzoraka koji će činiti trajni postav geološke zbirke, a višak će biti pohranjen u depo.
  • Sistematizacija uzoraka – geološki uzorci razvrstani su na sedimentne, magmatske i metamorfne stijene.
  • Katalogiziranje uzoraka – nastavljen je rad na izradi Kataloga zbirke.