Odražan 9. sastanak Projektnog tima

Deveti sasatank Projektnog tima održan je, u prostoru HDIG, 13. ožujka 2023. godine.

Na sastanku se razgovaralo o provedenim i predstojećim aktivnostima u projektu.

Članovi projektnog tima pregledali su dovršenu grafičku pripremu kataloga geološke zbirke u wordu. Do kraja mjeseca treba završiti digitalnu verziju kataloga (pdf) za objavu na webu te otisnuti 15 komada plastificiranih kataloga za korištenje u STEM centru. Do kraja mjeseca potrebno je izraditi naljepnice s QR kodovima za izložbene vitrine u geološkoj zbirci putem kojih će se povezati fizički uzorci s web aplikacijom geološke zbirke. Didaktički materijali (radni listići) za radionice koje će se izvoditi u STEM centru na GFV su dovršeni u digitalnom obliku, a treba ih otisnuti do kraja travnja. Digitalne verzije treba postaviti na sustav e-učenja. Do sredine travnja potrebno je kontaktirati škole u Varaždinskoj županiji i dogovoriti dolazak učenika u STEM centar i provedbu STEM radionica u školama. Provedbu programa mentoriranja volontera i zaposlenika HDIG za izvođenje STEM radionica potrebno je započeti odmah početkom travnja.